Medlemsavgift 2023

Medlemsavgift 2023

Medlemsavgift 2023

Medlemsavgiften 202 är 500 SEK, och kan betalas enligt något av nedanstående alternativ. Avgiften ska betalas senast den 31 Januari  2023.

Betalning inom Sverige

Alt 1:    Internetbetalning

Betala till bankgiro:  5367-5849.

Kontonummer: 5101 1064286

"Märk" betalningen med Avgift 2022, ditt/ ert namn och medlemsnummer.

Alt 2:     Avibetalning bank

För er som inte betalar via Internet.

Använd den "blå" bankgiroavin som vi skickat.

- Skriv ditt/ ert namn i rutan "Betalningsavsändare"

- Fyll i ditt/ ert medlemsnummer (gamla medlemmar) i den övre breda rutan.

- Fyll i beloppet SEK 500, längst ner på avin. Klart.

Alt 3: Betalning  med SWISH

Nytt Swishnummer. 123 569 1456.

 Betalning från utlandet

Vid internetbetalning från utlandet skall följande kontonummer, koder, betalningsmottagare och adress användas:

Kontonummer:               5101 1064286

IBAN:                             SE9250000000051011064286

BIC:                                ESSESESS           

Betalningsmottagare:  OPCA-Nordic

Adress:

Gösta Nilsson Ulvstigen 15 451 54 Uddevalla      

"Märk" betalningen med Avgift 2023, ditt/ ert namn och medlemsnummer (gamla medlemmar).

Skicka ett e-mail, opcanordic@gmail.coom du/ ni har några frågor om hur man betalar.

 

2022-12-01 14:47