Veckoandel i semesterlägenhet till rimlig kostnad.

Andelslägenhet - är smart!

I ett tidsdelat boende (timeshare) kan du/ ni till en rimlig kostnad bli ägare av veckoandelar i semesterlägenheter av hög kvalité i hotell som drivs av Holiday Club Canarias i Puerto Rico. I Gran Canarias´ behagliga klimat kan du under hela året njuta av att du bor i hotell med bästa tänkbara lägen. Och skönast av allt: Du behöver inte städa och svara för underhåll, det ingår i den årliga underhållsavgiften. Den idéella föreningen OPCA Nordic tillvaratar dina intressen i ägandet och boendet. Som medlem medverkar du och övriga medlemmar till att OPCA Nordic har ett inflytande på förvaltningen av hotellen. Vissa medlemmar önskar sälja sina veckoandelar. Gå till sidan ”Lägenhetsbörsen” om du/ ni är intresserade av att köpa till ett rimligt pris.

OPCA Nordic mål och verksamhet

 • Att andelsägarna ska ha det inflytande på förvaltningen som vi är berättigade till enligt lagar och stadgar.
 • Att följa upp kostnadseffektiviteten i förvaltningsbolagets verksamhet och kvalitén i tjänster till ägare/ kunder.
 • Att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och samordna deras frågor/ förslag till ägarmötena i Puerto Rico och till förvaltningsbolaget.
 • Representera medlemmar vid ägarmötena.
 • Att verka för att våra anläggningar har ett gott rykte och att veckoandelarna har ett bra marknadsvärde.
 • Erbjuda medlemmarna olika tjänster.
 • Att informera medlemmar om aktuella nyheter/ händelser och ha tillgång tillvårt arkiv av juridiska utredningar om vårt ägande och boende.
 • Att göra OPCA Nordic mera känt bland skandinaviska ägare av våra anläggningar och därigenom rekrytera fler medlemmar.

OPCA Nordicin tavoitteet ja toiminta.

 • Toimia saadaksemme osuudenhaltijoille vaikutusvaltaa johtamiseen, johon meillä on lain ja säädösten  mukaan oikeus.
 • Seurata johtoyhtiön toiminnan kustannustehokkuutta ja omistajille / asiakkaille tarjottavien palvelujen laatua.
 • Turvata jäsenten yhteiset edut ja sovittaa heidän kysymyksensä / ehdotuksensa omistajien Puerto Ricossa pidettäviin kokouksiin sekä johtoyhtiölle.
 • Edustaa jäseniä omistajien kokouksissa.
 • Pyrkiä varmistamaan, että tiloillamme on hyvä maine ja että osa-aika omistusosakkeillamme on hyvä markkina-arvo.
 • Tarjota jäsenille erilaisia palveluja.
 • Tiedottaa jäsenille ajankohtaisista uutisista / tapahtumista sekä saada pääsy oikeudellisten tutkimusten arkistoon, jotka koskevat omistustamme ja majoitustamme.
 • Tehdä OPCA Nordic tunnetuksi skandinaavisten omistajien keskuudessa ja näin hankkia lisää jäseniä.

Årsstämman 2020 senareläggs

En enig styrelse har  beslutat att ställa in årsstämman 2020 på Scandic Järva Krog den 18 april. Beslutet fattades med anledning av det rådande läget med smittspridning av Coronavirus covid-19 i Sverige detta beslut gäller tillsvidare. Styrelsens plan är att genomföra årsstämman 2020 så snart omständigheterna tillåter. Den nuvarande styrelsen kommer att administrera OPCA Nordic tills en ny styrelse har valts enligt stadgarna. Så snart som vi kan se ett slut på rådande omständigheter kommer vi att påbörja planläggningen för att genomföra årsstämman och vi återkommer då med ytterligare information. Ni är välkomna att komma in med synpunkter och frågor som ni vill ta upp på årsstämman.

Information Corona Covid-19

Den spanska regeringen har meddelat att från och med den 1 juli öppnas gränserna till Spanien och flygningar kommer att återupptas till Gran Canaria.För tillfället finns det ingen information om karantänsförfaranden som kan vara tillämpliga för resor till Gran Canaria. När du anländer till Spanien behöver du inte tillbringa tid i karantän och alla stränder och pooler är öppna som normalt.

Ägare till veckor mellan vecka 12–27. Ägare av veckor som påverkats av resebegränsningar till Gran Canaria förorsakande av Covin – 19. Om du inte har kunnat använda dina vecka / or mellan vecka 12 - 27 har ni möjlighet att göra följande:  Byt ut din vecka internt under 2020 eller 2021 bytet är beroende på tillgänglighet och efter överenskommelse med Holiday Club Canarias. Ingen intern bytesavgift utgår.

Ägare till veckor efter vecka 27. Om din vecka är efter vecka 27 kommer du att kunna använda veckan som normalt. Om ni inte önskar eller har möjlighet att utnyttja er andelsvecka efter vecka 27 kan ni göra följande. Byta ut din vecka internt, beroende på tillgänglighet. Veckan kan användas 2020 eller 2021 Intern bytesavgift gäller vid deposition: 100 € per vecka.      Medlemmar uppmanas att kontakta Holiday Club Canarias så snart som möjligt om ni inte planerar att utnyttja er andelsvecka.

De fullständiga nyhetsbreven finns på svenska och norska under fliken medelms login

OPCA

OPCA, Owners of Puerto Calma / Amadores, är en aktiv intresseförening för oss ägare av veckor i hotellen Puerto Calma, Vista, Jardin, Playa och Sol Amadores.

Den bildades 1998 av andelsägare , OPCA Nordic, som har svenska, norska, finska och isländska medlemmar.

OPCA:s styrelser och medlemmar med särskilda uppdrag arbetar idéellt.

Medlemsförmåner

Medlemmar i OPCA Nordic har rabatter hos vissa restauranger och hyrbilsföretag.

 Läs mer här

Ny medlem

Hur  blir jag medlem i OPCA Nordic

Läs mer här

JAG VILLL BLI MEDLEM NU

Klicka på rubriken för att komma till sidan Aktuellt

Lägenhetsbörsen

En lägenhetsbörs för OPCA Swedens medlemmar har startats

Till lägenhetsbörsen

Summering verksamhetsåret 2018-2019

 • Policy för rökning på samtliga anläggningar har införts enligt vårt förslag på ägarmötena 2018.
 • En justering av underhållsavgiften har skett på samtliga anläggningar enligt vårt förslag på ägarmötet 2017.
 • Vi har initierat en process för energibesparing på samtliga anläggningar, förslaget välkomnades av HCC ledningen och de önskar förslag och samarbete med oss.
 • Under flera år har vi uppmärksammat HCC på den kaos som råder i bagagerummen, nu har de äntligen reagerat och fått fram nya rutiner. Ytterligare information finns nedan i detta nyhetsbrev, och i bilaga.
 • Namnbyte på vår förening till OPCA Nordic.
 • Deltagit i samtliga ägarmöten samt möten med HCC ledningen på Gran Canaria.

Uppdatering medlemsregister

Anmäl adressändring , ny mail adress eller nytt telefon nummer på mail till E-post: opcanordic@gmail.com

Alla ska ha råd med en fantastisk semester!

Andelslägenhetssystemet är smart. Du köper en fin lägenhet med bra läge på en fantastisk sommarort. OPCA Nordic erbjuder medlemskap och service i dina frågor kring ägandet! Du är trygg i ditt köp.

Våra semesterlägenheter på Gran Canaria

För att läsa mer om våra semester anläggningar på Gran Canaria gå till sidan Våra Hotell genom att klicka här

Medlemsavgift 2020

Medlemsavgiften 2020
Medlemsavgiften är 500 SEK /familj omfattar 12 månader tom 2021.01.31 och inbetalas till
följande konto.
Betalning Sverige: Bankgiro: 5367–5849.
Kontonummer: 5101 1064286.
Swish 123 569 1456.
Betalning utland: IBAN:SE9250000000051011064286. BIC: ESSESESS.
Betalningsmottagare: OPCA Nordic
Ange att inbetalningen gäller medlemskap samt ert Namn, Adress samt Medlemmsnummer.
Medlemsavgiften för 2020 betalas senast 2020.01.31
Medlemskortet för 2020 sändes till er så snart som medlemsavgiften är registrerad på vårt
konto.