Veckoandel i semesterlägenhet till rimlig kostnad.

Andelslägenhet - är smart!

I ett tidsdelat boende (timeshare) kan du/ ni till en rimlig kostnad bli ägare av veckoandelar i semesterlägenheter av hög kvalité i hotell som drivs av Holiday Club Canarias i Puerto Rico. I Gran Canarias´ behagliga klimat kan du under hela året njuta av att du bor i hotell med bästa tänkbara lägen. Och skönast av allt: Du behöver inte städa och svara för underhåll, det ingår i den årliga underhållsavgiften. Den idéella föreningen OPCA Nordic tillvaratar dina intressen i ägandet och boendet. Som medlem medverkar du och övriga medlemmar till att OPCA Nordic har ett inflytande på förvaltningen av hotellen. Vissa medlemmar önskar sälja sina veckoandelar. Gå till sidan ”Lägenhetsbörsen” om du/ ni är intresserade av att köpa till ett rimligt pris.

 

OPCA Nordic mål och verksamhet

 • Att andelsägarna ska ha det inflytande på förvaltningen som vi är berättigade till enligt lagar och stadgar.
 • Att följa upp kostnadseffektiviteten i förvaltningsbolagets verksamhet och kvalitén i tjänster till ägare/ kunder.
 • Att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och samordna deras frågor/ förslag till ägarmötena i Puerto Rico och till förvaltningsbolaget.
 • Representera medlemmar vid ägarmötena.
 • Att verka för att våra anläggningar har ett gott rykte och att veckoandelarna har ett bra marknadsvärde.
 • Erbjuda medlemmarna olika tjänster.
 • Att informera medlemmar om aktuella nyheter/ händelser och ha tillgång tillvårt arkiv av juridiska utredningar om vårt ägande och boende.
 • Att göra OPCA Nordic mera känt bland skandinaviska ägare av våra anläggningar och därigenom rekrytera fler medlemmar.

Nyhetsbladet september 2018

 • Namnbyte OPCA Sweden till OPCA Nordic.
 • Ägarmöten.
 • Fullmakter för ägarmöten.
 • Renovering av Jardin Amadores.
 • Från Valberedningen.

Nyhetsbladet finns på Svenska och Norska  under fliken medlemslogin.

Namnbyt till OPCA Nordic är klart

Arbete med nambytet är nu slutfört. Det regiristerade namnet på vår förening är nu OPCA Nordic.Vår nya mail adress är opcanordic@gmail.com  Den gamla mailadressen kommer fortsättningsvis att fungera parallellt.

Ägarmöten 2018

Styrelsen för OPCA Sweden har utsett vice ordförande Hans Sundblad att företräda oss på samtliga ägarmöten som kommer att äga rum 6-7 Decemmber 2018. Finns du på GC denna tid ska du passa på att delta. Fråga efter tid och plats i receptionen där du bor. Information kommer att finnas på Holiday Club hemsida http://www.hccanarias.com/

OPCA

 

OPCA, Owners of Puerto Calma / Amadores, är en aktiv intresseförening för oss ägare av veckor i hotellen Puerto Calma, Vista, Jardin, Playa och Sol Amadores.

Den bildades 1998 av danska ägare och finns i Danmark och Sverige, OPCA Nordic, som har svenska, norska, finska och isländska medlemmar.

OPCA:s styrelser och medlemmar med särskilda uppdrag arbetar idéellt.

Medlemsförmåner

Medlemmar i OPCA Nordic har rabatter hos vissa restauranger och hyrbilsföretag.

 Läs mer här

Ny medlem

Hur  blir jag medlem i OPCA Nordic

Läs mer här

Klicka på rubriken för att komma till sidan Aktuellt

Lägenhetsbörsen

En lägenhetsbörs för OPCA Swedens medlemmar har startats

Till lägenhetsbörsen

Medlemsavgift 2018

Medlemsavgiften skall vara inbetald senast 31/1 2018.

Läs mer här

Rapport från ägarmöten 2017

 

Samtliga rapporter från ägarmötena 2017 finns på sidan Medlems login.Klicka här för att komma till sidan.

För att komma till HCC mötes protokoll.Klicka här.

Uppdatering medlemsregister

Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Frågor till ägarmöten 2018

Uppföljning av tidigare motioner enligt följande.

Trappräcke i dalen vid Puerto Calma.

Införande av nytt kvalitetssystem.

Omklädning utrymme i poolområde på Puerto Calma.

Nya motioner och frågor till ägarmöten.

Införande och tillämpning av ” No smoking policy” på samtliga HCC anläggningar.

Förbättring och förtydligade av rutiner för bagageförvarings rummet på Puerto Calma.

Dåligt internet och TV utbud på Sol Amadores.

Diskmaskiner på Sol Amadores.

Åtgärda trasig lekställning på Puerto Calma lekplatsen.

 

Alla ska ha råd med en fantastisk semester!

Andelslägenhetssystemet är smart. Du köper en fin lägenhet med bra läge på en fantastisk sommarort. OPCA Nordic erbjuder medlemskap och service i dina frågor kring ägandet! Du är trygg i ditt köp.

Våra semesterlägenheter på Gran Canaria

För att läsa mer om våra semester anläggningar på Gran Canaria gå till sidan Våra Hotell genom att klicka här