Veckoandel i semesterlägenhet till rimlig kostnad.

Andelslägenhet - är smart!

I ett tidsdelat boende (timeshare) kan du/ ni till en rimlig kostnad bli ägare av veckoandelar i semesterlägenheter av hög kvalité i hotell som drivs av Holiday Club Canarias i Puerto Rico. I Gran Canarias´ behagliga klimat kan du under hela året njuta av att du bor i hotell med bästa tänkbara lägen. Och skönast av allt: Du behöver inte städa och svara för underhåll, det ingår i den årliga underhållsavgiften. Den idéella föreningen OPCA Nordic tillvaratar dina intressen i ägandet och boendet. Som medlem medverkar du och övriga medlemmar till att OPCA Nordic har ett inflytande på förvaltningen av hotellen. Vissa medlemmar önskar sälja sina veckoandelar. Gå till sidan ”Lägenhetsbörsen” om du/ ni är intresserade av att köpa till ett rimligt pris.

OPCA Nordic mål och verksamhet

 • Att andelsägarna ska ha det inflytande på förvaltningen som vi är berättigade till enligt lagar och stadgar.
 • Att följa upp kostnadseffektiviteten i förvaltningsbolagets verksamhet och kvalitén i tjänster till ägare/ kunder.
 • Att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och samordna deras frågor/ förslag till ägarmötena i Puerto Rico och till förvaltningsbolaget.
 • Representera medlemmar vid ägarmötena.
 • Att verka för att våra anläggningar har ett gott rykte och att veckoandelarna har ett bra marknadsvärde.
 • Erbjuda medlemmarna olika tjänster.
 • Att informera medlemmar om aktuella nyheter/ händelser och ha tillgång tillvårt arkiv av juridiska utredningar om vårt ägande och boende.
 • Att göra OPCA Nordic mera känt bland skandinaviska ägare av våra anläggningar och därigenom rekrytera fler medlemmar.

Årsstämman 2020

Styrelsen har beslutat att årsstämman skall hållas lördagen den 18 april 2020 i Stockholm. Årsstämman kommer att hållas på Scandic Järva Krog i Solna.På grund av tillgång av hotellrum och hotellets bokningsregler vill vi ha er anmälan så snart som möjligt, ni har möjlighet att preliminär boka er plats allaredan nu.Rumspriserna är 890 SEK för dubbelrum och 790 SEK för enkelrum.Sista dag för anmälan är 17 Mars 2020. Inbjudan till årstämman kan ni ladda ned här genom att klicka på texten

Rapport från ägarmötena 2019

På Gran Canaria hölls den 28 november Holiday Club Canarias ägarmöten för Puerto Calma, Playa Amadores, Sol Amadores samt Jardin Amadores / Vista Amadores.Kontaktpersonen och styrelseledamoten Hans Sundblad representerade OPCA Nordic på samtliga möten. Förutom ägarmötena har Gösta Nilsson under november månad haft möte med HCC ledningen. Upplägget på årets ägarmöten var att hålla samtliga möten på en dag och att man behandlar de gemensamma punkterna från agendan för samtliga anläggningar först och sedan de anläggnings specifika frågorna för sig. Samtliga närvarande var positiva och överens om upplägget för mötet.Rapporten finns att läsa under fliken medelmslogin

OPCA

OPCA, Owners of Puerto Calma / Amadores, är en aktiv intresseförening för oss ägare av veckor i hotellen Puerto Calma, Vista, Jardin, Playa och Sol Amadores.

Den bildades 1998 av andelsägare , OPCA Nordic, som har svenska, norska, finska och isländska medlemmar.

OPCA:s styrelser och medlemmar med särskilda uppdrag arbetar idéellt.

Medlemsförmåner

Medlemmar i OPCA Nordic har rabatter hos vissa restauranger och hyrbilsföretag.

 Läs mer här

Ny medlem

Hur  blir jag medlem i OPCA Nordic

Läs mer här

JAG VILLL BLI MEDLEM NU

Klicka på rubriken för att komma till sidan Aktuellt

Lägenhetsbörsen

En lägenhetsbörs för OPCA Swedens medlemmar har startats

Till lägenhetsbörsen

Summering verksamhetsåret 2018-2019

 • Policy för rökning på samtliga anläggningar har införts enligt vårt förslag på ägarmötena 2018.
 • En justering av underhållsavgiften har skett på samtliga anläggningar enligt vårt förslag på ägarmötet 2017.
 • Vi har initierat en process för energibesparing på samtliga anläggningar, förslaget välkomnades av HCC ledningen och de önskar förslag och samarbete med oss.
 • Under flera år har vi uppmärksammat HCC på den kaos som råder i bagagerummen, nu har de äntligen reagerat och fått fram nya rutiner. Ytterligare information finns nedan i detta nyhetsbrev, och i bilaga.
 • Namnbyte på vår förening till OPCA Nordic.
 • Deltagit i samtliga ägarmöten samt möten med HCC ledningen på Gran Canaria.

Ägarmötena 2019

Ett stort tack för alla fullmakter som ni har skickat in det blev lite över 250 stycken.

Nu väntar vi på de officiella möters protokollen och så snart de är klara kommer vi att sända ut vår rapport från samtliga ägarmöten

Uppdatering medlemsregister

Anmäl adressändring , ny mail adress eller nytt telefon nummer på mail till E-post: opcanordic@gmail.com

Alla ska ha råd med en fantastisk semester!

Andelslägenhetssystemet är smart. Du köper en fin lägenhet med bra läge på en fantastisk sommarort. OPCA Nordic erbjuder medlemskap och service i dina frågor kring ägandet! Du är trygg i ditt köp.

Våra semesterlägenheter på Gran Canaria

För att läsa mer om våra semester anläggningar på Gran Canaria gå till sidan Våra Hotell genom att klicka här

Medlemsavgift 2020

Medlemsavgiften 2020
Medlemsavgiften är 500 SEK /familj omfattar 12 månader tom 2021.01.31 och inbetalas till
följande konto.
Betalning Sverige: Bankgiro: 5367–5849.
Kontonummer: 5101 1064286.
Swish 123 569 1456.
Betalning utland: IBAN:SE9250000000051011064286. BIC: ESSESESS.
Betalningsmottagare: OPCA Nordic
Ange att inbetalningen gäller medlemskap samt ert Namn, Adress samt Medlemmsnummer.
Medlemsavgiften för 2020 betalas senast 2020.01.31
Medlemskortet för 2020 sändes till er så snart som medlemsavgiften är registrerad på vårt
konto.