Veckoandel i semesterlägenhet till rimlig kostnad.

Andelslägenhet - är smart!

Andelslägenhetssystemet är smart. Du köper en fin lägenhet med bra läge på en fantastisk sommarort. OPCA Nordic erbjuder medlemskap och service i dina frågor kring ägandet! Du är trygg i ditt köp.

I ett tidsdelat boende (timeshare) kan du/ ni till en rimlig kostnad bli ägare av veckoandelar i semesterlägenheter av hög kvalité i hotell som drivs av Holiday Club Canarias i Puerto Rico.

I Gran Canarias behagliga klimat kan du under hela året njuta av att du bor i hotell med bästa tänkbara lägen. Och skönast av allt: Du behöver inte städa och svara för underhåll, det ingår i den årliga underhållsavgiften. Den idéella föreningen

OPCA Nordic tillvaratar dina intressen i ägandet och boendet. Som medlem medverkar du och övriga medlemmar till att OPCA Nordic har ett inflytande på förvaltningen av hotellen. Vissa medlemmar önskar sälja sina veckoandelar. Gå till sidan ”Lägenhetsbörsen” om du/ ni är intresserade av att köpa till ett rimligt pris.

Aktuellt

OPCA

OPCA, Owners of Puerto Calma / Amadores, är en aktiv intresseförening för oss ägare av veckor i hotellen Puerto Calma, Vista, Jardin, Playa och Sol Amadores.

Den bildades 1998 av andelsägare , OPCA Nordic, som har svenska, norska, finska och isländska medlemmar.

OPCA:s styrelser och medlemmar med särskilda uppdrag arbetar idéellt.

OPCA Nordic mål och verksamhet

 • Att medlemmarna ska ha det inflytande på förvaltningen som vi är berättigade till enligt lagar och stadgar. 
 • Att följa upp kostnadseffektiviteten i förvaltningsbolagets verksamhet och kvalitén i tjänster till ägare/ kunder. 
 • Att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och samordna deras frågor/ förslag till förvaltningsbolaget på ägarmötena på Gran Canaria. 
 • Representera medlemmar vid ägarmötena. 
 • Att verka för att våra anläggningar har ett gott rykte. 
 • Erbjuda medlemmarna olika tjänster. Exempelvis gratis annonsering i lägenhetsbörsen. 
 • Att informera medlemmar om aktuella nyheter/ händelser och att ha tillgång till vårt arkiv av juridiska utredningar om vårt ägande och boende. 
 •  Att verka för ett gott internationellt samarbete, och att rekrytera OPCA Nordic medlemmar oberoende av nationalitet.

Goals and activities.

 • The members should have the influence on the administration to which we are entitled to under laws and statutes.  
 • To follow up on the cost-effectiveness of the management company's operations and the quality of services to owners/ customers.  
 • To safeguard the members' common interests and coordinate their issues/proposals to be presented in the owner meetings on Gran Canaria and to the Management Company. 
 • Represent members at Owner Meetings. 
 • To ensure that our facilities have a good reputation. 
 • Offer members different services. For example, free advertising on the Apartment Exchange site.
 • To inform members about current news/events and to have access to our archive of legal investigations of our ownership and accommodation.  
 • To promote good international cooperation, and to recruit OPCA Nordic members regardless of nationality.

Ny medlem

Hur  blir jag medlem i OPCA Nordic

Läs mer här

JAG VILLL BLI MEDLEM NU

Medlemsförmåner

Medlemmar i OPCA Nordic har rabatter hos vissa restauranger och hyrbilsföretag.

 Läs mer här

Våra semesterlägenheter på Gran Canaria

För att läsa mer om våra semester anläggningar på Gran Canaria gå till sidan Våra Hotell genom att klicka här

Lägenhetsbörsen

OPCA Nordics lägenhetsbörs uppdateras fortlöpande. Du behöver inte vara medelm för att hyra eller köpa på lägenhetsbörsen

Till lägenhetsbörsen

Summering verksamhetsåret 2021-2022

 • Styrelsen har haft 6 sammanträden under året.
 • Medverkat till införande av rökri miljö samtliga anläggningar, nu finns den en rökzon på varje HCC anläggning.
 • Utfört analys av den totala energiförbrukningen på samtliga HCC inlusive förslag om installation av solcellsanläggningar.
 • Deltagit i samtliga ägarmöten samt möten med HCC ledningen på Gran Canaria.
 • Medverkat till införande av plaståtervinnings system på samtliga HCC anläggningar.
 • Medverkat till installation av egen Wi Fi  router i samtliga lägenheter .