Senaste nytt

Senaste nytt

Nythetsbladet

December utgåvan av nyhetsbladet finns att läsa under fliken medlems login

Innehåll nyhetsbladet

  • Ordföranden har ordet.
  • Sammanfattning ägarmöten 2021.
  • Holiday Club Canarias
  • Restauranger på våra anläggningar.
  • Årsstämman 2022.
  • Medlemsavgift och lösenord 2022.
  • Kalender 2022.
  • Vem skall jag kontakta på HCC om mina veckor.

2021-12-12 11:00