OPCA Nordis mål och verksamhet

OPCA Nordis mål och verksamhet

OPCA Nordic  mål och verksamhet 

OPCA:s mål och verksamhet är att:

- Andelsägarna ska ha det inflytande på Ägarföreningens verksamhet som vi är berättigade till enligt olika lagar och Ägarföreningens stadgar,

- Följa upp att förvaltningsbolaget Holiday Club Canarias Resort      Management S.L. driver verksamheten kostnadseffektivt och med hög kvalité hos tjänster till ägarna/ kunderna,

- Tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och samordna deras frågor och förslag  till Ägarmötena, Ägarkommittéerna och förvaltningsbolaget,

- Verka för att anläggningarna har ett gott rykte och veckoandelarna ett bra marknadsvärde

- OPCA.SE erbjuder medlemmarna olika tjänster och rådgivning. Se fliken ”Information  till blivande medlemmar"

- OPCA.SE informerar medlemmarna regelbundet om sådant som är av aktuellt intresse   för ägandet, boendet och vistelsen i Puerto Rico.

- Göra OPCA mera känt bland andelsägare i anläggningarna och rekrytera fler medlemmar- Ha en stark ekonomi.

2018-12-14 14:43