Medlemsavgift 2021

Medlemsavgift 2021

Medlemsavgiften 2021 är 500 SEK, och kan betalas enligt något av nedanstående alternativ. Avgiften ska betalas senast den 31 Januari  2021.

Betalning inom Sverige

Alt 1:    Internetbetalning

Betala till bankgiro:  5367-5849.

Kontonummer: 5101 1064286

"Märk" betalningen med Avgift 2021, ditt/ ert namn och medlemsnummer.

Alt 2:     Avibetalning bank

För er som inte betalar via Internet.

Använd den "blå" bankgiroavin som vi skickat.

- Skriv ditt/ ert namn i rutan "Betalningsavsändare"

- Fyll i ditt/ ert medlemsnummer (gamla medlemmar) i den övre breda rutan.

- Fyll i beloppet SEK 500, längst ner på avin. Klart.

Alt 3: Betalning  med SWISH

Nytt Swishnummer. 123 569 1456.

 Betalning från utlandet

Vid internetbetalning från utlandet skall följande kontonummer, koder, betalningsmottagare och adress användas:

Kontonummer:               5101 1064286

IBAN:                             SE9250000000051011064286

BIC:                                ESSESESS           

Betalningsmottagare:  OPCA-Nordic

Adress:

Gösta Nilsson Ulvstigen 15 451 54 Uddevalla      

"Märk" betalningen med Avgift 2021, ditt/ ert namn och medlemsnummer (gamla medlemmar).

Skicka ett e-mail, opcanordic@gmail.coom du/ ni har några frågor om hur man betalar.

 

2019-12-11 14:47